Liên hệ mua bán, thuê nhóm, thiết kế Website qua:

https://www.facebook.com/chothuebanhang Hội nhóm: https://www.facebook.com/groups/bandoivn/

Translate

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2022

Tạo biểu mẫu liên hệ/ Contact Form cho Blogspot Blogger phần 1

Biểu mẫu liên hệ/ Contact Form được tạo ra mặc định thường nằm ở cột Sitebar hoặc là Footer, đó là đều bất tiện trong việc bố trí giao diện đặc biệt hơn nó không thể hiện tính chuyên nghiệp của một blogger.

Hôm nay windows2it sẽ giới thiệu cho bạn một vài biểu mẫu đẹp để cho bạn lựa chọn. Đây là một tiện ích thủ thuật blog cực kỳ hay, tạo sự chuyên nghiệp cho blog của bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bắt đầu thực hiện đi nhé!

           Đọc thêm:

● Thêm nút Share trượt dọc cho Blogspot Pro Vesrion 2 

● Thêm Pop Out Chat Box (Cbox) cho Blogspot (Blogger) 

● Tạo Sitemap (sơ đồ) cho Blogspot theo phong cách chuyên nghiệp 

Tạo ra một biểu mẫu liên hệ/ Contact Form điều trải qua một bước chung:

Bước 1: Blog => Bố cục => Thêm tiện ích => Tiện ích khác => Biểu mẫu liên hệ => Lưu lại

Bước 2: Tới Mẫu => Chỉnh sửa HTML => Tìn tới id=‘ContactForm1’, bấm vào dấu … mở rộng hết ra và xóa các phần mình đã bôi đỏ đi. (Bước này thực hiện nhằm xóa bỏ Biểu mẫu liên hệ mặc định của blogger tạo ra)

<b:widget id='ContactForm1' locked='false' title='Contact Form' type='ContactForm'>
  <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='contact-form-widget'>
  <div class='form'>
   <form name='contact-form'>
    <p/>
    <data:contactFormNameMsg/>
    <br/>
    <input class='contact-form-name' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-name&quot;' name='name' size='30' type='text' value=''/>
    <p/>
    <data:contactFormEmailMsg/> <span style='font-weight: bolder;'>*</span>
    <br/>
    <input class='contact-form-email' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-email&quot;' name='email' size='30' type='text' value=''/>
    <p/>
    <data:contactFormMessageMsg/> <span style='font-weight: bolder;'>*</span>
    <br/>
    <textarea class='contact-form-email-message' cols='25' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-email-message&quot;' name='email-message' rows='5'/>
    <p/>
    <input class='contact-form-button contact-form-button-submit' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-submit&quot;' expr:value='data:contactFormSendMsg' type='button'/>
    <p/>
    <div style='text-align: center; max-width: 222px; width: 100%'>
     <p class='contact-form-error-message' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-error-message&quot;'/>
     <p class='contact-form-success-message' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-success-message&quot;'/>
    </div>
   </form>
  </div>
 </div>
 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
 </b:widget>
Bước riêng cho từng biểu mẫu

Biểu mẫu 1:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét